เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
   • การรับประกันสินค้าเป็นตามเงื่อนไขบริษัทฯ อายุการรับประกันนับตั้งแต่วันจัดส่งสินค้า 


   • จะมีค่าบริการทีมช่างในการบริการนอกสถานที่ก็ต่อเมื่อสินค้าตัวนั้นไม่มีประกันหรือหมดประกันไปแล้ว เริ่มต้นที่ 1000 บาท


   • การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการค่าขนส่ง, ค่าขนย้าย และค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่


   • ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุ หรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทน


   • หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น


   • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่จัดส่งสินค้า โดยจะไม่มีการขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า


   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


   • การเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันสินค้า


   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น


   • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง


   • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทฯ กับสินค้าจริงที่ได้รับการรับประสินค้าประเภทต่างๆ


    • ประเภทโซฟา
o โครงสร้างโซฟารับประกัน 3 ปี
o โซฟาที่มีการสั่งเพิ่มขนาดและสเปคพิเศษทุกกรณี จะมีการรับประกันสินค้าในส่วนของโครงสร้างโซฟาเท่านั้น
o ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆเงื่อนไขการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

    • ประเภทหินอ่อนและกระจก
o ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า จนกว่าลูกค้าจะเซ็นรับสินค้าเท่านั้น
o ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่เซ็นรับสินค้า แต่ตัวสินค้ามีการชำรุด เสียหายระหว่างการติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะมีการเคลมสินค้าใหม่

    • ประเภทเหล็ก แสตนเลส และอลูมิเนียม
o รับประกันเฉพาะโครงสร้างที่เสียหาย (หัก, งอ, ขึ้นสนิม) ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าหรือแจ้งคืนสินค้าได้ทันที เมื่อทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้า หากลูกค้าได้ตรวจสอบและรับสินค้าแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ทุกกรณี (ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งทำพิเศษ ทางบริษัทรับประกันโครงสร้าง 1 ปี)