นโยบายการจัดส่งสินค้า

สำหรับสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์  

 • บริการจัดส่งและติดตั้งฟรี ในกรุงเทพและปริมณฑล เมื่อยอดสั่งซื้อครบ 5,000 บาท
 • ระยะเวลา:วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น!

(เงื่อนไขการบริการจัดส่งและติดตั้ง สงวนสิทธิ์เฉพาะเฟอร์นิเจอร์ในเครือเอชเอสเท่านั้น, สินค้าฝากขาย และสินค้าหมวดของแต่งบ้าน ไม่ร่วมรายการกับโปรโมชั่น)

 • ภายหลังจากชำระเงินผ่านระบบ ทางเจ้าหน้าที่จะยืนยันวันจัดส่งสินค้าให้ทราบผ่านทางมือถือหรืออีเมล์ที่คุณแจ้งไว้
 • หากต้องการเลื่อนวันจัดส่งและติดตั้ง หรือพบปัญหาคุณภาพสินค้า ติดต่อได้ที่
  • Line: @hsfur
  • โทรศัพท์ 082-181-1813 ในวันจันทร์ – เสาร์ (เว้นวันหยุด) เวลา 9.00-18.30 น.
 • บริการจัดส่งและติดตั้ง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณี ดังนี้
  • กรณีจัดส่งและติดตั้งบนคอนโดหรืออาคาร โดยไม่มีลิฟต์ขนส่งหรือสินค้าไม่สามารถนำเข้าลิฟท์ได้ พนักงานจะขนสินค้าขึ้นทางบันได บริการยกสินค้าขึ้นให้ฟรี ระหว่างชั้นที่ 1-5 มากกว่าชั้นที่ 5 ขึ้นไป คิดค่าบริการเพิ่มชั้นละ 200 บาท (เริ่มนับจากชั้นที่รถวนขึ้นไม่ได้)


สำหรับสินค้า ประเภท Preorder, สั่งผลิต และบิลท์อิน  บริการจัดส่ง และติดตั้ง สินค้าประเภทนี้จะมีระยะเวลาในการจัดส่งหรือรอสินค้านานกว่าปกติ

 • ภายหลังจากชำระเงินแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งประมาณการณ์วันจัดส่งสินค้าให้ทราบผ่านทางมือถือหรืออีเมล์ที่คุณแจ้งไว้
 • สินค้ากลุ่มนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ
 • กรณีสินค้าสั่งผลิตหรือบิลท์อินอาจจะมีระยะเวลาการติดตั้งที่นานกว่าปกติ ตามขนาดพื้นที่ และจำนวนสินค้า
 • หากต้องการเลื่อนวันจัดส่งและติดตั้ง หรือพบปัญหาคุณภาพสินค้า ติดต่อได้ที่
  • Line: @hsfur
  • โทรศัพท์ 082-181-1813 ในวันจันทร์ – เสาร์ (เว้นวันหยุด) เวลา 9.00-18.30 น.
 • บริการจัดส่งและติดตั้ง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณี ดังนี้
  • กรณีจัดส่งและติดตั้งบนคอนโดหรืออาคาร โดยไม่มีลิฟต์ขนส่งหรือสินค้าไม่สามารถนำเข้าลิฟท์ได้ พนักงานจะขนสินค้าขึ้นทางบันได บริการยกสินค้าขึ้นให้ฟรี ระหว่างชั้นที่ 1-5 มากกว่าชั้นที่ 5 ขึ้นไป คิดค่าบริการเพิ่มชั้นละ 200 บาท (เริ่มนับจากชั้นที่รถวนขึ้นไม่ได้)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า