เงื่อนไขประกันสินค้า HS Furniture Mall


สี: White
ราคา:
100,000 ฿

ลักษณะ

การรับประสินค้า

 

ประเภทโซฟา

การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ประเภทโซฟา

มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าเป็นระยะเวลา โดยการ

รับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

 

1. รับประกันโครงสร้างโซฟารับประกัน 3 ปี

2. การรับประกันสินค้า (การยุบตัว ความนิ่มลงของฟองน้ำ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ)

3. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง

เช่น การวางสิ่งของที่หนักกคทับเป็นเวลานาน ๆ การเก็บโซฟาไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสม

และไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน หรือการใช้งานแบบ

ผิดวิธี รอยขีดข่วน คราบสกปรก รอยเปื้อน สินค้าที่มี การคัดแปลงการประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย

สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา สนิม สินค้าถูก

ปลวกหรือมอดกิน และรอยที่เกิดจากธรรมชาติของวัสดุ สินค้าขายตามสภาพ สินค้าตัวโชว์ สินค้าแถม สินค้า

Clearance Sale และ สินค้าที่ถูกนำไปใช้งานเพื่อธุรกิจหรือการค้าเช่น บ้านเช่า และ โรงแรม

4. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วน ในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสินค้า หรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทนให้ เช่น ความแตกต่างของ สีหนังที่ผลิตในเวลาที่แตกต่างกัน และหนังที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว อาจทำให้มีความแตกต่างจากสินค้าของลูกค้า

5. โซฟาที่มีการสั่งเพิ่มขนาดและ Spec พิเศษ ทุกกรณี อาจมีสัมผัสในการนั่งที่แตกต่างไปจากโซฟา Spec และขนาดมาตรฐานที่จัดแสดงอยู่

6. การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการค่าขนส่ง, ค่าขนย้าย และค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่

7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ เงื่อนไขการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

ประเภทหินอ่อนและกระจก

สินค้าประเภทหินอ่อนและกระจก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับประกันสินค้า

จนกว่าลูกค้าจะเซ็นรับสินค้าเท่านั้น

ประเภทเหล็ก แสตนเลส และอลูมิเนียม

1. รับประกันเฉพาะโดรงสร้างที่เสียหาย (หัก, งอ, ขึ้นสนิม) ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าหรือแจ้งคืนสินค้าได้

ทันทีเมื่อทางบริษัทฯจัดสงสินค้า หากผู้ซื้อได้ตรวจสอบและรับสินค้าแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ทุกรณี

(ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งทำพิเศษ ทางบริษัทรับประกันโครงสร้าง 1 ปี)

2. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงการเสียหายจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ขึ้น,รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี

You may also like

Recently viewed